Grårön hatt av ull tovat på siden.
Hatten är dekorerad med grågrön spets
och en grå rosor.

art. nr. 11222