Hatt av svart ull tovat på siden.
Hatten är dekorerad med gråsvart spets
och ullrosor tovade på siden.

art. nr. 11210